Rusza Web20.pl

Po krótkim rozpoznaniu polskiego internetu okazało się ze trendy web20 są na polskim rynku prawie zupełnie nieobecne! Poniżej widać te straszne statystyki:

wyszukiwanie web2.0 w google - Szukaj w Internecie

wyszukiwanie web2.0 w google - Szukaj na stronach kategorii: Polski

Nie będę wyliczał stosunku liczb znalezionych stron, żeby się dodatkowo nie dołować :).

A może nie “web2.0” a “web 2.0”? Statystyki dla “web 2.0″ są następujące:
wyszukiwanie web 2.0 w google - Szukaj w Internecie

wyszukiwanie web 2.0 w google - Szukaj na stronach kategorii: Polski

…czyli stosunek trochę lepszy niż poprzednio.

To mnie wkurza! Czy jesteśmy meandrami internetu? Trzeba coś z tym zrobić! Pomysł jest prosty – wykorzystać mechanizmy web20 do popularyzacji tych trendów! Blog wydaje się najbardziej odpowiedni! Prawdopodobnie będzie to zamknięty projekt i po jakimś czasie oddam go w ręce jakiegoś zapaleńca a sam pójdę szukać web3.0.

One Response

  1. […] Grzebi±c w archiwach polskich blogów natrafi³em na post Sebastiana Kwietnia, który by³ jednocze¶nie pierwszym wpisem na jego blogu (“Rusza Web20.pl”). Mo¿e i nie by³oby w tym po¶cie nic nadzwyczajnego, ot zwyk³y, otwieraj±cy bloga wpis, gdyby nie ciekawe zrzuty ekranu, prezentuj±ce zwrócon± liczbê googlowych wyników na has³o web2.0 (z 20 pa¼dziernika 2005). Faktycznie owe wyniki s± zastraszaj±ce i jak twierdzi autor, wskazuj±, ¿e byli¶my meandrami internetu pod tym wzglêdem. Jak jest dzisiaj? Otó¿, moi Pañstwo, oto co mi zwróci³ googl: […]